Thursday, May 12, 2011

Not that I had much respect for the ARF to begin with...

I don’t know if I can hold back the profanity on this one.
This is just insulting to anyone who calls themselves human, period.
To most carbon-based life forms, actually.

[From Azatutyun article w/video/sound]

Նրա համոզմամբ` ամենավատը այն է, երբ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունները ոչ թե քննության նյութ են դառնում, այլ օգտագործվում` իբրեւ պատրվակ, միջոց Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ վրեժ լուծելու կամ նրան վարկաբեկելու համար.
«Չի կարելի ասել, որ մարտի 1-ի մեջ միայն իշխանությունն է մեղավոր, իսկ այս երկրում միայն դրա մասին է խոսվում: Ոչ ոք չի խոսում, թե ընդդիմությունը իր պահվածքով ինչ մեղավորություն ունի, որ ընդդիմության այդ օրվա ղեկավարությունը դա կանխելու կամ հրահրելու հարցում ինչ արեց: Սա մի փոքր անարդար մոտեցում է, որը ցույց է տալիս, որ մարտի 1-ի դեպքերը ըստ էության չէ, որ կարեւոր են, այլ մարտի 1-ը քաղաքականացվում է եւ քաղաքական հաշվեհարդար տեսնելու առումով է օգտագործվում»


[my rough translation]
According to him, the worst thing is not when the events of March 1 become the subject of examination, but rather, a way to exact revenge on Robert Kocharyan or to discredit him.
It is not correct to say that it was only the authorities who were guilty in the events of March 1, but in this country that is all that is said. Nobody talks about the guilty role of the opposition had because of the way it behaved, or what the opposition leaders did that day to prevent or provoke the events. This is a slightly unfair approach, which shows that in reality, it is not the events of March 1 that are important, but rather the politicization of March 1 and that it is being used to settle political scores.

And excerpts from the English shorter version of the article:

In a statement on Monday, Kocharian expressed concern about Sarkisian’s unfolding dialogue with the opposition Armenian National Congress (HAK) led by another former president, Levon Ter-Petrosian. He warned of a possible “collusion” between the government and the HAK which he said would harm Armenia.

Armen Rustamian, another Dashnaktsutyun leader, had similar worries in a recent interview with RFE/RL’s Armenian service. Rustamian said ordinary Armenians will probably “gain nothing from that dialogue.”

Markarian suggested that Sarkisian might decide to “weaken” Kocharian as part of a possible deal with the HAK.I’ll tell you who’s guilty, it’s the ARF. The ARF is guilty of being part of the coalition, of faking opposition status, of trying to weaken a people’s movement for democracy, and most recently, of insulting and degrading the people of Armenia with this b**ls**t, yes, b**ls**t.

Protecting Kocharyan to the very end, aren’t they? Poor Kocharyan, being victimized by LTP and HAK, poor guy, its just so unfair. He’s being singled out, they say. They may as well say the people were “asking for it” so its not Kocharyan’s fault. They’re still defending Kocharyan – the man in charge of an organized coup against the people of Armenia, aimed and successful at silencing any and all peaceful protest, at any cost, including life.

Its mindboggling. And why are they defending him? Maybe because he was the closest they came to having any real power in Armenia, he is their best bet at gaining any footing. Then there’re the totally unimportant and insignificant and I’m sure totally unsubstantiated rumors about the alleged, supposed many financial ties and dealings that the ARF has with/through Kocharyan.

The ARF preaches and professes Armenian-ness (whatever that is) in the Diaspora, and yet their identities are all too often based in confusion, complexes, and obsession, rather than any solid mature foundation. Just take a look at where their funding, energies, and focus lie.

Where is their defense of the Armenian People – and for god’s sake I don’t mean genocide victims and descendants (that is a very important but separate issue, that is actually a pathology for most ARFers). I mean the people of Armenia. Where is their loud voice and lobbying when a group of corrupt oligarchs takes the country and people hostage? Where is the ARF defense of basic human rights? The right to speech, expression, press, assembly… The right to not get shot at by your own army? Those basic things that are necessary for a free, strong and independent Armenia? (Or is that only said to fight off the evil Turks?).

I’ll tell you where their voices are, and their a**es. Right next to Kocharyan.


[Addendum: Initially, there were no asterisks, just the real letters... then I thought better of it.]

2 comments:

Ankakh_Hayastan said...

As far as I remember, when Kocharian let Markarian, Hovhannisian, et al, out of jail, he did not pardon them, did he? So for all we know, these guys are still guilty of Dro and Dro murders.

tzitzernak2 said...

THis was a comment which was posted a few days ago, but which I think got list in the Blogger issues - i'm reposting verbatim:

Ankakh_Hayastan has left a new comment on your post "Not that I had much respect for the ARF to begin w...":

As far as I remember, when Kocharian let Markarian, Hovhannisian, et al, out of jail, he did not pardon them, did he? So for all we know, these guys are still guilty of Dro and Dro murders.