Monday, December 27, 2010

A pity for human rights in Bishkek - Good luck, Dollar Armen!

Gala TV is scheduled to lose its license in 2015, having "lost" its bid;

A1plus is illegally shut out of broadcasting in Armenia;

The Kocharyan family is going after and trying to sue Zhamanak.com, recently having come out of their case against Haykakan Zhamanak;

Pashinyan has been moved, is in solitary, and his letters and articles are illegally confiscated; access to his lawyers is illegally reduced and monitored;

Liberty Square is still off limits to opposition supporters;

The state of human rights, of the right to freedom of speech and the press are being increasingly squashed at an abysmal rate...

But I have to admit... thinking of Dollar Armen (Armen Harutyunan) in Bishkek still makes me smile...
"According to press reports, Armen Harutyunyan will be appointed special representative of the UN High Commissioner for Human Rights for Central Asia and will soon leave for Bishkek" [a1plus]

Who one earth at the UN thought Harutyunyan would actually be a good candidate, that is, that he is actually interested in defending Human Rights? And what does it take to convince someone at the UN that one is so inclined?

Good luck in Bishkek, Armen! If you can, take some of your friends with you - Dodi Gago, Lfik Samo, Nemets Rubo, Chorni Gago, Kocharyan, Sargsyan, Alik Sargsyan, Bazaz... and the whole lot of them!

You take those guys to Bishkek, and we'll be that much closer to getting A1plus, Gala, Liberty Square, Pashinyan, Mikaelyan, the rest of the political prisoners, and even basic human rights and democracy back in Armenia. It'll be the best thing you've done for Armenia so far!

Oh yeah, let's not forget the ARF still claiming they have anything to do with Human rights, and are not only independent of but are opposition to the government of Armenia - there's another smile...

And now I'm ready for the new year ;)

Wednesday, December 15, 2010

More Please... Pashinyan Graffiti hits Yerevan's Walls

Graffiti art depicting imprisoned journalist, chief editor of local daily Haykakan Jamanak ("Armenian Times") Nikol Pashinyan has been seen on the pedestrian underpass near the Chekhov school on Baghramyan Blvd. in central Yerevan.

The graffiti is the work of "Art Laboratoria," al local group of painters and artists.

Recall that the same group is responsible for the now infamous graffiti art found on the walls of the pedestrian underpass near Vernissage market, on Khanjan street, depicting a soldier who has shot himself.

The work was much discussed in the Armenian blogosphere and was also included in an exhibit at the Armenian Center for Contemporary Experimental Art (ACCEA, or NPAK in Armenian).

[text and photo from epress.am]

Tuesday, December 14, 2010

Well said.

article and photo from 1in.am
WikiLeaks` ՀՅԴ գլխին

ՀՅԴ-ն երեկ հանդիսավոր միջոցառում է անցկացրել օպերայի եւ բալետի Ազգային թատրոնում: Այդ միջոցառման ուշագրավ տարրն այն է, որ դրան մասնակցել է Սերժ Սարգսյանը: Սա, թերեւս, այն բանի լավագույն պատասխանն է, թե որքանո±վ է ՀՅԴ-ն ընդդիմություն եւ որքանո±վ են իրական ՀՅԴ այն հայտարարությունները, թե իբր նոր որակի իշխանություն է պետք ձեւավորել իշխանափոխության ճանապարհով: Սերժ Սարգսյանն իր ներկայությամբ փաստացի փակում է ՀՅԴ այդ ճանապարհը` ցույց տալով, որ Դաշնակցությունն ունի գնալու մի ճանապարհ` Սերժ Սարգսյանի հետեւից, եւ որեւէ այլ ճանապարհի թույլտվություն նրան տրված չէ: Այդ առումով բավական հատկանշական է այն իրադարձային ֆոնը, որի պայմաններում տեղի է ունենում ՀՅԴ հանդիսավոր միջոցառումն ու դրան Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը: Խոսքը Գագիկ Բեգլարյանի աղմկահարույց պաշտոնանկության մասին է, որն ակնհայտորեն ամրացրել է Սերժ Սարգսյանի իշխանական դիրքերը եւ որոշակիորեն լոյալության արժանացել հանրային շատ շրջանակներում: Եվ ահա §ձիու վրա¦ հայտնված Սերժ Սարգսյանը արշավում է նաեւ ՀՅԴ տարածքներով` ցույց տալով, թե ով է իրականում այդ տարածքների տերը, ու ընդհանրապես գծելով իր տիրապետության սահմանները հայաստանյան քաղաքական դաշտում: Սրանից հետո, իհարկե, դժվար է լուրջ ընկալել ընդդիմություն լինելու եւ իշխանափոխություն իրականացնելու մտադրության մասին Դաշնակցության հայտարարությունները, քանի որ Սերժ Սարգսյանը ցույց տվեց, թե իրականում ում տիրապետության գոտում է այդ կուսակցությունը եւ ով է կանխորոշում դրա անելիքը: Ավելին, նույնիսկ զարմանալի չի լինի, եթե պարզվի, որ Դաշնակցությունը գիտակցելով, որ Սերժ Սարգսյանի ներկայությունը ՀՅԴ 120-ամյակի հանդիսավոր միջոցառմանը պարզապես լինելու է ՀՅԴ-ի գլխին սարքված WikiLeaks, ամենեւին մտադիր էլ չի եղել հրավիրել Սերժ Սարգսյանին: Սակայն վերջինս, Բեգլարյանի հանդեպ հաղթանակով ոգեւորված, երեւի թե որոշել է սուրը դեռ պատյանը չդրած` հրապարակավ դրա տակով անցկացնել նաեւ ՀՅԴ-ին: Բնական է, որ Դաշնակցությանն այլ բան չէր մնա, քան շտապ ուղարկել Սերժ Սարգսյանի հրավիրատոմսը եւ բացել օպերայի դռները նրա առաջ, քանի դեռ բանը չի հասել արարողակարգին:

Sunday, December 5, 2010

C'mon boys! Orders are in, let's move out! Don't forget the batons!

Time and time again there are scuffles when police mix with peaceful protesters in Armenia. It happened again at the rally organized in Ijevan, demanding the security and release of political prisoner Nikol Pashinyan.
When there are no police, there is a peaceful demonstration. When the police are there, things escalate to pushing and pulling and other such scuffles, and even more. And when the order given from up on high so demands, we have events like March 1.
But why does it even get to the point in the picture, where the police are walking up ahead of peaceful protesters, batons in hand - and some of the police actually look baton-happy.

The police, the single individual low-level policeman, is in a 'tough' spot. He wants a job and security. To start out, he's (the vast majority of the time) clearly not going to be a man with strong principles of human rights or pacifism. So he justifies to himself how and why he takes the job. Maybe he learns to like the power, as do many in positions of physical and 'legal' authority. But then he faces his own citizens, maybe his own neighbor or someone he knows, or his kid's friend's father protesting in the street. He sees those people taking risks he did not, standing for things he does not, and yelling things like "Amot [shame]."

What is our new friend to do? Will he refuse orders given to him by the likes of Bazaz? Will he follow orders, no matter what?

He will turn to see what the others in his group are doing - we are, after all, pack animals. And if even just a few are following orders, so will he. And once he makes that decision, it becomes hard for him to turn back, and every further act of peace, every next "Amot" makes him angrier. Because, really, who wants to be made to feel guilty?

And so batons come out, and orders are followed.

That is where the violence starts. In the police, in the regime. It starts there when scuffles start at rallies, and it started in the police and the regime on March 1.

There are more batons than those circled in the picture above, they're just not visible in this shot, which is a still from Gagik Shamshyan's video on news.am, with the corresponding article (similar article in eng on a1plus).

The news.am article has a bunch of photos, and here's another still from the video.


If you look closely, you'll the see head policeman has a phone in his hand. He just got his orders, and now he's excited to move into the people. The beta-wolf got his orders from the alpha-wolf, and the pack is ready to move out!
My apologies to the few policemen, if any, who may actually be clean, civil, and human rights driven. My absolute commendation to those who have refused orders which they found to be unethical. Perhaps not in the police force, but we do know what happens to those who try to maintain an ethical code within the army. My condolences to their families.


P.S. This is in ABSOLUTELY NO way a justification or excuse for police behavior, just as studies such as the Milgram experiments and the Stanford Prisoner Experiment do not justify war atrocities carried out by soldiers.