Wednesday, September 30, 2009

Great Discussions, I'm sure...

Hovik Abrahaman, Speaker of the NA, is going to meet with Ahmadinejad, and has already met with his Iranian counterpart. Among issues being discussed are regional security. I can just imagine how the conversation is going to go...

Iran:"Wow, you're really pulling it off. I'm impressed..."
Muk:"Yeah, it was unfortunate that any of the March 1 events were captured on video, especially some of the more graphic footage - the shootings, the jaw, the beatings... you know how it goes... kind of like that girl they caught on video in Tehran.... what was her name?"
Iran:"N-something, I think. After seeing what happened with your elections, we knew videos and technology would cause a problem - we tried to block internet and all of that early on, but some of them got around it. B**tards. You work so hard to try to cut off all communication, but they find a way."
Muk:"Agreed. Quite annoying. Sometimes I look out of my car and just dream that all those little people out there would just shut up, or disappear - it would make my life so much easier..."
{chuckling together}
Iran:"We saw how little it mattered that there were international observers, and our relationship with the west is a little different to begin with... but we just kept them out anyway. From what I hear, observers were good for the restaurant business in Yerevan, right? They didn't set you back much at all- those organizations can't do anything anyway."...
Muk:"Imagine what we could do if we put our heads together!"
{more chuckling}


On another note - the Public council, which seems to be headed by Vazgen Manukyan, has approved the protocols. I'm not exactly sure where in the process this council fits, but why am I not surprised. What I'm really not sure of is WHICH public they are the council of...

5 comments:

nazarian said...

The public council is on the government payroll so they it's not a surprise. Seems like everyone on government payroll supports the protocols - every Tom, Dock and Harry try to show off and score a couple of points with SS.

Harutyun said...

Ես շատ ավելի սիրում եմ Վազգեն Մանուկյանին իր այս անկեղծ վիճակում, երբ դադարել է խաղալ "Համաշխարհային Ազգի Առաջնորդի" իր տարիներ ի վեր խաղացած դերը և մեզ է ներկայանում իր ողջ էությամբ՝ բաց ու թափանցիկ. գովաբանում է Սերժ Սարգսյանի խելքն ու դատողությունը (մամա ջան!), "խոստովանում", որ 1965 թ. ցույցերի իր երազանքներն ու կարգախոսներն ընդգրկված են այսօրվա հայ-թուրքական արձանագրություններում (հլա պատկերացրեք!): Մարդը մեծացել-լուրջ ու պատկառելի այր է դարձել և այլևս դեմոկրատիա-արդարություն-ճշմարտություն տեսակի թիթիզությունների հավես չունի: Մի բան վատ է. մի քիչ ավելի շուտ հաներ իր դիմակը, պատճառած վնասը պակաս կլիներ:

Իսկ որ "հանրային" խորհուրդը" ներկայացնում է ինչ ուզեք, բացի հանրությունից, ապացուցվում է հենց իր կազմավորման փաստով: Հին ժամանակներում ղեկավարները դերվիշի հագուստ էին հագնում, գնում-մտնում ժողովրդի մեջ, որ իմանան իրենց ու կատարած-կատարելիք գործերի մասին հասարակության կարծիքը: Հիմա հասարակությունն է գալիս դռանդ կանգնում, բարձրաձայն հայտնում իր կարծիքը, հատուկ անհասկացողների համար էլ կարգախոսներով պլակատներ բռնում, հայտարարություններ անում, թերթերում հայտնում իր կարծիքը, սրանք էդ ժողովրդին ծեծում են, քշում, սպանում, ամեն կերպ փորձում լռեցնել, հետո ուշադիր զննելով-ընտրելով հերթական մկների ժողովը ձևավորում, որ "հանրային կարծիքն իմանան": Չլինի՞՝ ավելի հիմար են, քան մենք ենք կարծում:

Hayaser said...

i am not on anyone's payroll
and i support OPEN borders
anything to be against gor gor davajan spyurks and thier hatred for Hayastan/Hayastanism

i was successful to protest on sunday 27th against gor gor davajan spyurks and i will do it again this sat-sun in front of gor gors church, they will learn that REAL Hays such as me and rest of my ppl will NOT BOW DOWN TO YOU GOR GOR DAVAJANS YOU ARAB SPYURKS who more than obvious finally have shown your REAL intent to Hayastan...which is to keep its borders closed and her opressed for all of time.

i look forward to opening of borders, i am not fond of ss/rk regime and their protocols, but anything that is ANTI-gor gor arab spyurk is a benefit to Hayastan as well as against your ANTI-Hayastanism

YES TO PROTOCOLS
YES TO OPEN BORDERS

NO TO GOR GOR ARAB SPYURKS
NO TO FAKE ASS WANNA BE ARMENIANS

HAYASTAN HAYASTAN MINJEV VERJ
HAYUTYUN HAYUTYUN MINJEV VERJ
HAYASTANCI HAYASTANCI MINJEV VERJ
KECEH "MER" HAYASTAN U SAX "MER" ANUSH SIRUN QAXCR HAYUTYUN

YES MERNEM IM HAY JOXOVURDIN VOR MISHT YERJANIK APRIN

Anonymous said...

...and then we see that Muk's corpse was flown to Armenia...the autopsy says he was poisened...
Hmmm, wishful ending.

Anonymous said...

Էս Հայասեր անունով խելա՞ռն ով ա: