Friday, October 2, 2009

"Go Away" is a slur and offensive

Looks like there were about 200 or more French Armenians protesting against Sargsyan - if he were actually looking for an answer as to what Diasporan Armenians feel about his plans, he might have gotten it. But he's not really looking for an answer, we all know that.

Back on the home front, looks like the brilliant Yerevan police are trying to find a way to keep protesters from saying or chanting anything at all. Or rather, they're finding an excuse to break up any protests, and arrest anyone who dares voice an opinion not in line with that of the banditocracy.

Yerevan Police Ban Anti-Government ‘Slurs’
“They go as far as to make offensive comments about our leaders,” Major-General Nerses Nazarian, chief of Yerevan’s police department, complained about opposition demonstrators chanting anti-government slogans.

“That is not normal,” he said. “I declare that at my instructions, that will not tolerated by my services.”

And it looks like they are trying to target, especially, the statement "Serjik Heratsir" (Serjik Go Away/Resign).

Awww... their feelings got hurt. But don't worry... Major-General Nazaryan is going to stand up for Armenia's helpless little government, and Armenia, and make sure no meanies say anything else to hurt SS's feelings. Those mean protesters. This Nazaryan is a real humanitarian, human rights type of guy, it seems. He's also standing up for the police force, defending the charges against Arakelyan.

Phew.

1 comment:

Harutyun said...

Փոխարենը դաշնակների ցույցը հրապարակում, Մարիոտի ու ԱԳՆ շենքի դիմաց, աթոռներով-բանով, պահպանվում ու փաղաքշվում է: Իդիոտները իրենց նեղություն էլ չեն տալիս ձևացնելու, թե դրանից դժգոհ են: Եվ Ժառանգությունն էլ դաշնակների հետ է համագործակցում, իբրև թե դաշնակցականները ինչ-որ հարցում ընդդիմադիր են: Մինչդեռ վերջիններս պարզապես առիթն են գործածում՝ էս ամենի մեջ իրենց հերթական օգուտը քաղելու և ԱԳ նախարարի աթոռը ձեռք բերելու նպատակով (դրա համար ել Նալբանդյան ԵՁիկի հրաժարականն են միայն պահանջում): Ձեռքի հետ էլ ՍՍ-ին են լավություն անում, իբր մեզ մոտ "կառուցողական" ընդդիմության ցույցերին բան ասող չկա: Ձեռքի հետ էլ սփյուռքի երեսին են թոզ փչում, թե իբր իրենք նույնն են, և առհասարակ "կեցցե Էրզրումը, Բիթլիս-Սասունը, փառք դաշնակցության", էնպես որ, սփյուռք ջան, շարունակեք ֆինանսավորել դաշնակներին: Կարևորը՝ փող լինի. իսկ հայրենիքը՝ կառնեն:

Երեխա ժամանակ այս խաղերը կոչում էինք "տուն-տունիկ" կամ "կռիվ-կռիվ" խաղալ: Սրանց մոտ բան չի փոխվել: