Friday, December 5, 2008

Where is Ohanyan going?

From the Dec 4 Haykakan Zhamanak...
հեռանում է

ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը առաջիկայում պատրաստվում է բուժման նպատակով մեկնել Հայաստանից: Իշխանության վերնախավում առկա խոսակցությունների համաձայն` Օհանյանը արձակուրդից իր պաշտոնին էլ չի վերադառնա:
Իշխանության ամենաբարձր մակարդակներում քննարկվում է, որ Սեյրան Օհանյանին այդ պաշտոնում փոխարինելու է ՀՀ զինված ուժերի Գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, գեներալ-գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը: Ավելի լայն շրջանակներում, սակայն, վերջին շրջանում համառ լուրեր են պտտվում այն մասին, որ ՀՀ պաշտպանության նախարար է նշանակվելու Ռոբերտ Քոչարյանը: Չի բացառվում, որ այս լուրերը Քոչարյանի վերադարձին սպասող ինչ-ինչ շրջանակների ցանկությունների արտահայտման ձեւ են:

Briefly, HZH is reporting that Seyran Ohanyan, Defense Minister of Armenia, is leaving Armenia to seek medical treatment, and will not be coming back to his position. In the highest levels of the government, there is discussion that next in line is the first delegate Houri Khachaturov. However, there is talk amongst other circles that RK is going to come back to become Minister of Defense. The blurb also doesn't exclude the possibility that these rumors are just being put out there, by certain circles.

Now, that's interesting. For a number of reasons. He has been very active even up until recently in the discussions about NK. There is some word that he is on bad terms with Khatchaturov. If he truly has a medical condition, from one carbon based life form to another, I hope he recovers.

But let's talk about that. On November 28, I read an article, which I translated/summarized at the time, thinking I would want to keep it, because it was curious. Now, I'm pretty sure it was from Haykakan Zhamanak, but its not in their archive. Could this event, below, be tied to the event, above?

Haykakan Zhamanak ??? Friday, Nov. 28 issue.

Haykakan Zhamanak reports that in the early morning hours of Thursday, an ambulance came out of the Presidential building. According to eye witnesses, it was accompanied by police cars, and red berets surrounded the building.
When HZ reporter tried to find out more from the Emergency Center, they were told that they didn’t know anything about it, and that they did not receive any calls and therefore couldn’t tell who from the Presidential building needed emergency care.
The Press office of the Presidential building denied anything like that had ever happened.
A. Kushkyan, Minister of Health said that no such thing had happened. And, he added, had there been such an incident, he would certainly have known.


Wikipedia has a short bio of Seyran Ohanyan, for those interested.

1 comment:

Anonymous said...

Rk = putin of Hayastan